☰ menu - zakres usług

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny, z pośród wielu produktów finansowania handlu, zyskuje coraz większą popularność. W treści tego wpisu postaramy się możliwie najpełniej przybliżyć usługę faktoringu odwrotnego. Zasady jej działania, kryteria oceny ryzyka przez faktora, oraz koszty usługi. Dla wzrokowców, przygotowaliśmy infografikę.

Faktoring odwrotny – kiedyś przeznaczony wyłącznie dla dużych firm z powodu skomplikowanych metod analizy ryzyka, traktowany podobnie jak kredyt, wymagał również twardych zabezpieczeń. Wraz z rozwojem branży faktoringowej, oraz całego rynku usług finansowych, faktoring odwrotny staje się dostępny dla wielu mniejszych przedsiębiorstw. Warto więc brać pod uwagę, wprowadzenie tego źródła finansowania, do polityki kredytowej firmy.

Faktoring odwrotny – najogólniej mówiąc jest usługą pozwalającą na finansowanie zobowiązań handlowych firmy. Każdy przedsiębiorca kupując jakiekolwiek towary u swojego dostawcy, podlega ocenie wiarygodności, którą dostawca wykonuje stosując różne kryteria oceny.

Kryteria te, nie są w tym momencie istotne. Mogą to być zaufanie wynikające z relacji biznesowych, lub jasno określona polityka kredytowa, do stosowania której konsekwentnie zachęcamy. Efektem tych działań jest otrzymanie na określonych warunkach, lub odmowa otrzymania kredytu kupieckiego u swojego dostawcy. Oba przypadki rodzą oczywiście swoje ekonomiczne konsekwencje, wpływające na przepływy pieniężne przedsiębiorstwa.
W pierwszym przypadku firma otrzymuje termin płatności u dostawcy, w drugim powstaje konieczność opłacenia zamówienia z góry.
W obu wariantach posiadanie gotówki daje duże przewagi negocjacyjne i pozwala firmie budować swoją pozycję wiarygodnego płatnika.

Faktoring odwrotny idealnie uzupełnia dostępny kapitał firmy, przeznaczony na zakupy towarów u swoich dostawców. Posiadanie limitu kupieckiego u Faktora, daje komfort i możliwość wykorzystywania pojawiających się okazji biznesowych.

Jak działa faktoring odwrotny?

Podobnie jak dostawcy – instytucja finansowa dokonuje oceny możliwości nadania kredytu kupieckiego dla swojego klienta. Analizowane są dokumenty finansowe klienta, oraz wiarygodność płatnicza, a na postawie zebranych informacji Faktor decyduje o wysokości limitu. Maksymalna wartość limitu określa kwotę do wysokości, której Faktor godzi się na finansowanie zobowiązań handlowych swojego klienta. Faktor nadaje również maksymalny termin, w jakim oczekuje na zwrot wypłaconej kwoty.

Kto może wnioskować o faktoring odwrotny?

Każdy przedsiębiorca działający minimum 12 miesięcy, przy czym dwa pełne lata istnienia firmy, pozwalają na większą negocjację warunków finansowania.

Jakie są dostępne limity finansowania bez zabezpieczeń?

Faktoring odwrotny bez zabezpieczeń dostępny jest z limitami od 30 tysięcy do 1 miliona złotych.

Jak wygląda uruchomienie finansowania?

Finansowanie w faktoringu odwrotnym, Faktor uruchamia na życzenie swojego klienta, na podstawie przedstawionych faktur zakupowych. Pieniądze przelewane są bezpośrednio na wskazane konto dostawcy. Jedynym warunkiem ze strony dostawcy jest konieczność zaakceptowania płatności za wskazane zamówienie od podmiotu zewnętrznego.
Funkcja finansowania na życzenie umożliwia zapłatę za towary bezpośrednio po przedstawieniu faktury zakupowej, lub we wskazanym w niej terminie płatności. Pierwszy wariant umożliwia firmie negocjowanie ceny u swojego dostawcy – z reguły bowiem płatność gotówką, jest wynagradzana na rynku niższą ceną.

Z jakich krajów mogę sfinansować dostawę towarów w faktoringu odwrotnym?

Finansowanie dostaw przez faktoring odwrotny dla większości firm, możliwe jest z reguły na terenie Unii Europejskiej.
Dla nieco większych podmiotów, rozliczających się w formie pełnej księgowości, istnieją rozwiązania umożliwiające zapłatę za dostawy z całego świata. Nie stanowią problemy kraje takie jak Chiny czy Rosja, a płatności można realizować w ponad 100 dostępnych walutach.

Wymagane dokumenty

W zależności od wyboru Faktora, możliwe jest pozyskanie limitu do 250 tysięcy złotych wyłącznie w oparciu o wyciągi bankowe.
Tańsze rozwiązania wymagają oceny wyników finansowych za 2 pełne lata.
Brak wymagań dotyczących dokumentów finansowych dostawców.

Jakie są koszty faktoringu odwrotnego?

W zależności od oceny wiarygodności oraz ryzyka. Dostępne warianty usługi pozwalają zaoferować ją niemal każdej firmie. Koszt finansowania jest więc bardzo zróżnicowany. Przedział cenowy, którzy udostępniają nasi partnerzy to od 0,5% do 3% za 30 dni finansowania.

Faktoring odwrotny w pigułce:

Faktoring odwrotny

Jeśli masz pytania dotyczące faktoringu odwrotnego, lub poszukujesz finansowania dla swojej firmy, zachęcamy do kontaktu. Chętnie dzielimy się wiedzą.

masz pytania?

Podaj nr telefonu lub mail, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy: