☰ menu - zakres usług

Finansowanie firmy

Prowadząc firmę, szczególnie ważne jest planowanie i tworzenie strategii finansowania przedsiębiorstwa, poprzez analizę dostępnych możliwości pozyskania kapitału. Finansowanie firmy może mieć swoje źródła w zasobach wewnętrznych i zewnętrznych.

Finansowanie wewnętrzne obejmuje wszelkie kapitały uzyskane w trakcie działalności przedsiębiorstwa. Korzystanie z tego rodzaju finansowania pozytywnie wpływa na płynność firmy, ale także podnosi jej prestiż. Rentowe przedsiębiorstwo powinno być finansowane w pierwszej kolejności z nadwyżki finansowej, czyli zysku netto firmy oraz odpisy amortyzacyjne

Generowanie wysokich zysków pozwala firmie stać się bardziej niezależną, oraz podnosi zdolność kredytową. Dużo łatwiej pozyskiwać kapitał zewnętrzny, kiedy banki lub inwestorzy postrzegają organizację jako pewną.

Przedsiębiorstwa finansują się również z wpływów z bieżącej działalności. Wielkość tych środków jest zależna od przychodów osiągniętych ze sprzedanych dóbr i usług oraz poniesionych kosztów ich realizacji.

Sposobem wewnętrznego finansowania jest również przyspieszenie rotacji majątku obrotowego. Zawsze warto prowadzić politykę zarządzania zobowiązaniami i należnościami. Rozsądne korzystanie z kredytu kupieckiego pozwala przyspieszyć spływ należności i wydłużyć terminy spłaty zobowiązań.

Firma może się również finansować poprzez samofinansowanie, czyli pokrywanie kosztów działalności z zatrzymanego zysku. Właściciele decydują często o zatrzymaniu zysku z nadzieją na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Finansowanie zewnętrzne to kapitały, które przedsiębiorstwo pozyskało od zewnętrznych inwestorów i kredytodawców. Firma z reguły decyduje się pozyskać zewnętrzny kapitał w momencie, gdy ma zamiar rozpocząć swoją ekspansję, wprowadzić nowe technologie czy zdobywać nowe rynki zbytu.

Uzyskanie zewnętrznego finansowania musi się zatem wiązać ze szczegółowym planem wykorzystania środków, gdyż w przeciwnym razie potencjalny inwestor czy kredytodawca może nie wykazać chęci ich zaangażowania w tę działalność gospodarczą.

Kapitał zewnętrzny, może być udostępniony firmie przez udziałowców, jak również pochodzić bezpośrednio z rynku finansowego.

Podejmując decyzję o wyborze danej formy pozyskania kapitału, istotne jest dostosowanie jego rodzaju do konkretnej potrzeby.

W obrębie form kapitału zewnętrznego istnieje wiele różnych możliwości, w zależności od aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Współpracując z nami, wspólnie stworzymy kompleksową strategię pozyskania finansowania, przeprowadzając audyt dostępnych źródeł w oparciu o aktualną sytuację przedsiębiorstwa.

masz pytania?

Podaj nr telefonu lub mail, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy: