☰ menu - zakres usług

Koszt faktoringu

Ile będzie mnie kosztował ten faktoring? To pytanie pada zawsze, na każdym pierwszym spotkaniu i pierwszej rozmowie o faktoringu. A rozpiętość cenowa na rynku jest ogromna. Koszt faktoringu waha się od kilku procent rocznie do kilkudziesięciu. Tak lakoniczna odpowiedź nie zadowoli jednak nikogo, a dodatkowo każdy odpowie, że kilka procent może zaakceptować.

Warto jest wiedzieć, jak wyceniany jest koszt faktoringu przed faktorów. Cena usługi faktoringu zawsze kształtuje się w trakcie oceny i strukturyzowania transakcji. Tak jak nie ma dwóch identycznych biznesów, tak każda umowa faktoringu powinna być odpowiedzią na indywidualne potrzeby firmy. Z tego powodu, doradcy trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć ile finalnie będzie kosztowała usługa.

Klienta przekonują korzyści usługi. Cena jest istotna, w ostatecznym rozrachunku decyduje jednak dopasowanie umowy do potrzeb. Faktoring jest usługą skorelowaną ze sprzedażą przedsiębiorstwa, w związku z tym, świadomość możliwości reinwestowania otrzymanych niezwłocznie pieniędzy, najczęściej jest argumentem przeważającym. Firma dzieli się marżą z faktorem, w części finansowanej sprzedaży, ale akceptuje ten fakt bo dzięki faktoringowi zwiększa swoje przychody. Czym jest więc tani faktoring? Gdy odniesione korzyści pokrywają koszty usługi.

Czy można mieć faktoring tani i jednocześnie dopasowany do potrzeb? Zawsze powinno się dążyć do tej idealnej sytuacji, jednak czasem należy brać pod uwagę odstępstwa. Jeśli wyniki finansowe firmy nie są idealne, jeśli firma działa na trudnych rynkach, jeśli potrzebuje naprawdę długiego terminu płatności, musi brać pod uwagę, że to dodatkowe ryzyko dla faktora. Dodatkowo ryzyko to zawsze wyższa cena. Warto rozważyć jak wprowadzenie usługi faktoringu wpłynie w dłuższym terminie na bilans firmy. Być może za rok, firma dzięki dodatkowemu finansowaniu będzie miała lepszą pozycję negocjacyjną, dzięki której uzyska lepszą cenę usługi.

koszt faktoringu1

W jaki sposób instytucje finansowe kreują koszt faktoringu.

Faktorzy przedstawiają koszty umowy faktoringu w różny sposób, możemy jednak wyróżnić trzy najważniejsze sposoby:

  1. Koszt faktoringu jako Wibor + marża + prowizja od wartości faktury brutto. Najczęstsze i typowe rozwiązanie dla faktorów bankowych. Koszt jest zmienny i uzależniony od stóp procentowych.
  2. Koszt faktoringu wyrażony jako prowizja za realne wykorzystanie środków w ujęciu dziennym, naliczana na koniec miesiąca. Ten sposób stosują najczęściej faktorzy poza bankowi. Jedna stawka prowizyjna w umowie daje pewność, że koszt nie będzie się zmieniał w trakcie trwania umowy.
  3. Koszt faktoringu liczony jako procent od wartości faktury brutto. Również stosowany u faktorów nie bankowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, łatwiej można finansować pojedyncze faktury. Rozwiązanie stosowane jest najczęściej w kontraktach lub działalności sezonowej.

Do tych kosztów należy jeszcze dodać prowizje za przyznanie faktoringu, oraz wszelkie koszty operacyjne, administracyjne oraz koszty rozwiązania umowy. Przed dokonaniem wyboru warto policzyć cały koszt faktoringu różnych ofert.

Jak sygnalizowaliśmy, poza ceną trzeba brać pod uwagę dostosowanie umowy do potrzeb. Nic bowiem nie da otrzymanie umowy faktoringowej z rocznym kosztem na poziomie 5%, jeśli limit miałby nie być wykorzystywany, za sprawą różnych problemów wynikających z kształtu umowy.

Posłużmy się przykładem klienta, który otrzymał propozycję na poniższych warunkach :

Przyznany limit 2 miliony złotych – firma realizowała sprzedaż na poziomie 1.5 miliona i taki limit byłby wystarczający. Bank dodał prowizję za niewykorzystywaną część limitu co realnie podniosło w tym przypadku cenę do 6,5% rocznie.

Klient realizował sprzedaż dla pięciu kluczowych odbiorców – bank nadał w umowie równe limity dla każdego odbiorcy, po 20% wartości całego limitu. Podczas gdy z dokumentów i informacji od klienta jasno wynikało, że sprzedaż nigdy nie rozkładała się równo dla wszystkich odbiorców. Co więcej jeden z kontrahentów wymagał limitu o wartości 1 miliona złotych.

Klient otrzymał zgodnie ze swoim oczekiwaniem niski koszt faktoringu. Problem w tym, że nigdy nie mógłby go wykorzystać i nadal miałby problem z zablokowaną częścią pieniędzy w fakturach.

Zwykle poświęcając więcej czasu, można znaleźć dopasowaną do potrzeb usługę faktoringu. Znając rynek i analizując potrzeby firmy, dopasowujemy najkorzystniejsze rozwiązanie.

masz pytania?

Podaj nr telefonu lub mail, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy: