☰ menu - zakres usług

Faktoring

Faktoring to forma finansowania przedsiębiorstw, polegająca na wykupie przez instytucję finansową niewymagalnych wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług.

W warunkach rosnącej konkurencji, w dążeniu do umacniania swojej pozycji na rynku firmy na znaczącą skalę wykorzystują kredyt handlowy. Pozwala to nawiązywać przedsiębiorstwom relacje, nawet w sytuacji kiedy kontrahenci nie dysponują pieniędzmi aby dokonywać zapłaty za gotówkę. Kredyt kupiecki pozwala na wzrost sprzedaży ale niesie za sobą konsekwencje w postaci zwiększonego ryzyka. Faktoring jest naturalną metodą, wyeliminowania okresu oczekiwania na spływ należności w celu utrzymania na właściwym poziomie bieżącej płynności finansowej.

Faktoring jest skutecznym narzędziem zarządzania należnościami. Pozwala na szybką zamianę wystawionej faktury na gotówkę jednocześnie poprawia dyscyplinę płatniczą odbiorców.

 • Rozwiązania stosowane w umowach faktoringowych powinny być dopasowane do konkretnych potrzeb firmy.
 • W Service Factor, dzięki wieloletniej współpracy z większością firm faktoringowych, pomagamy naszym klientom w pozyskaniu najkorzystniejszego finansowania.

Rodzaje faktoringu:

Faktoring z regresem

 • Jest najczęściej wybieranym w Polsce rodzajem faktoringu.
 • Pomaga poprawić płynność finansową, poprzez natychmiastowy dostęp do gotówki zamrożonej w fakturach sprzedaży.
 • Dzięki faktoringowi z regresem przedsiębiorstwo, może elastycznie planować kredyty kupieckie dla swoich odbiorców, osiągając przewagę nad swoją konkurencją.
 • Realnie wpływa na poprawę dyscypliny płatniczej wśród odbiorców, którzy w pierwszej kolejności chętniej regulują zobowiązania wobec instytucji finansowej.
 • W umowie faktoringu z regresem firma faktoringowa nie bierze odpowiedzialności za brak płatności ze strony odbiorcy, ryzyko w związku z tym spoczywa po stronie faktoranta. Ryzyko to jest ograniczane w trakcie współpracy, poprzez analizę odbiorcy oraz monitoring płatności.

Faktoring pełny

 • Łączy ze sobą funkcje finansowania wierzytelności oraz polisy ubezpieczeniowej, zabezpieczającej przed brakiem płatności przez dłużnika.
 • Gwarancja bezpieczeństwa przy spełnieniu warunków zapisanych w umowie ubezpieczeniowej.
 • Wiąże się z przeprowadzeniem dodatkowej analizy odbiorcy przez ubezpieczyciela. Faktor będzie finansował wierzytelności tylko do wysokości limitów ustalonych w polisie.
 • Usługa jest droższa od faktoringu z regresem o koszt polisy ubezpieczeniowej.
 • Wybierając usługę faktoringu pełnego należy mieć na uwadze, że pieniądze ze zgłoszonej szkody z tytułu braku płatności, nigdy nie są wypłacane natychmiastowo. Ubezpieczyciel musi przeprowadzić pełny opisany w polisie proces dochodzenia należności co trwa najczęściej kilka miesięcy.

Faktoring odwrotny

 • Pozwala na finansowanie zakupów, towarów, materiałów i urządzeń z odroczonym terminem płatności.
 • Faktor dokonuje zapłaty za wskazane faktury zakupowe bezpośrednio na konto dostawcy klienta.
 • Wymagana jest akceptacja takiej formy płatności przez dostawcę.
 • Dostępny limit od 30 000  do 1 000 000 złotych.
 • Bez żadnych twardych zabezpieczeń.
 • Uproszczone procedury
 • Finansowanie dostaw z krajów Unii Europejskiej.
 • Finansowanie dostaw z całego świata, w tym z Chin i Rosji – możliwe dla firm o dobrych wynikach finansowych. Dostępne w 140 walutach.

Faktoring cichy

 • Niektórzy przedsiębiorcy w swoich umowach handlowych stosują zakaz cesji, uniemożliwiający transakcje w tradycyjnych modelu faktoringu z regresem. Faktoring cichy może być odpowiedzią na podobną sytuację.
 • W faktoringu cichym odbiorca nie jest powiadamiany o umowie faktoringu i przeniesieniu wierzytelności.
 • Z uwagi na bardzo duże ryzyko takiej umowy, faktoring cichy jest dostępny przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń, lub w przypadku bardzo dobrej kondycji klienta i jego odbiorcy.
 • Service Factor umożliwia pozyskanie faktoringu cichego bez zabezpieczeń. Usługa dostępna jest dla klientów z dobrą historią kredytową.

masz pytania?

Podaj nr telefonu lub mail, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy: