☰ menu - zakres usług

Zarządzanie należnościami

Zatory płatnicze to biznesowa codzienność, a niewypłacalność przedsiębiorstw wzrosła do największego poziomu od 10 lat. Publikowane sprawozdania finansowe jednoznacznie wskazują, że problemy zaczynają pojawiać się nie tylko w pojedynczych sektorach lecz dotykają każdej branży. Zarządzanie należnościami powinno odgrywać kluczową rolę w każdym przedsiębiorstwie.

Kontrola, bezpieczeństwo, racjonalne inwestowanie zysku to tylko kilka powodów. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. 43% przedsiębiorstw z sektora MSP nie sprawdza kontrahentów przed zawarciem umowy handlowej.

Jak odzyskać kontrole i zapanować nad swoimi należnościami? Trzeba mieć plan.

I. Przygotowanie do wprowadzenia systemowego zarządzania należnościami – wiedza.

  1. Co to jest kredyt kupiecki?
  2. Czy można i czy trzeba stosować kredyt kupiecki w Twojej działalności?
  3. Po co stosować kredyt kupiecki? – zrozumienie jak pozostać konkurencyjnym na rynku.
  4. Na jaki termin płatności firma może sobie pozwolić – ocena akceptowalnego ryzyka.
  5. Czy mam zaplecze administracyjne? – wprowadzenie osoby odpowiedzialnej za proces kontroli należności.
  6. Jak wielu odbiorców i jakie wartości sprzedaży? – dywersyfikacja.
  7. Kontrola marży – im większa marża na transakcji tym większy może być kredyt kupiecki.
  8. Gotówka jest królem – kontrola nad przepływami pieniężnymi.
  9. Komu muszę zapłacić? Kontrola zobowiązań.

II. Ustalanie polityki kredytowej

  1. Monitorowanie konkurencji – jak nadążyć i ją prześcignąć.
  2. Jasne zasady dla kontrahentów ustalone od początku współpracy.
  3. Ustalenia pisemne, to nie to samo co rozmowa telefoniczna.
  4. Czy takie same zasady dla wszystkich kontrahentów?
  5. Zorganizowany system – ocena kontrahenta, ustalenie kredytu, nagroda za dobrą współpracę – lepsze warunki.
  6. Negocjowanie warunków.
  7. Dział handlowy zna i stosuje ustaloną politykę kredytową.
  8. Jakie konsekwencje nieterminowej płatności?
  9. Jak informować kontrahentów o konsekwencjach braku płatności?
  10. Czy warto i jak nagradzać terminową płatność?

III. Wnioskowanie o kredyt kupiecki.

  1. Pierwsze transakcje płatne w momencie dostawy – szansa na poznanie kontrahenta.
  2. W jakiej formie i jakie dane są niezbędne do oceny kontrahenta?
  3. Dwa cele – ustalenie czy kontrahent może uzyskać kredyt, zebranie wystarczających danych niezbędnych w przypadku braku płatności.
  4. Pytanie o referencje, handlowe i bankowe.
  5. Zabezpieczenia dodatkowe – jakie i kiedy stosować?

IV. Zwiększenie limitu kupieckiego.

  1. Wybór kluczowych kontrahentów.
  2. Ocena relacji biznesowych z kontrahentem – zaufanie.
  3. Weryfikacja baz biznesowych – raporty kredytowe.
  4. Ocena sytuacji finansowej kontrahenta.
  5. Weryfikowanie historii płatności.
  6. Wykrycie negatywnych zdarzeń u kontrahenta – ustalenie konsekwencji.
  7. Zwiększanie kredytu w trakcie trwania współpracy – budowanie relacji.

V. Monitoring.

  1. Weryfikowanie kontrahentów w trakcie trwania współpracy.
  2. Szybkie reagowanie na negatywne zdarzenia.
  3. Ustalenie planu działania na wypadek wykrycia negatywnego zdarzenia u odbiorcy.
  4. Przepływ informacji w firmie – kto powinien mieć wiedzę i wiedza co robić.
  5. Nadanie kategorii kontrahentom.
  6. Aktualizacja wiedzy o kontrahentach – ciągły proces.
  7. Monitorowanie – budowanie relacji.

VI. Płatność na czas.

  1. Przekonanie o tym, że płatność się należy.
  2. Czas jest kluczowy – nie czekaj z reakcją.
  3. Aktualne oprogramowanie oraz różne kanały komunikacji.
  4. Jeśli nie ma płatności – wiedza dlaczego.
  5. Nie ma dwóch takich samych sytuacji – spóźnienia się zdarzają z wielu powodów, niektóre można wybaczyć, wszystkie należy poznać.
  6. Empatia – poznanie perspektywy kontrahenta.
  7. Profesjonalizm w komunikacji.

VII. Przypominanie o terminie płatności.

  1. Komunikacja przed terminem płatności.
  2. Spersonalizowane i konkretne wiadomości.
  3. Przede wszystkim relacja – dostosowanie wypowiedzi do sytuacji.

VIII. Windykacja telefoniczna.

  1. Kiedy wykonać telefon w sprawie płatności?
  2. Opanowanie i kontrola w rozmowie.
  3. Zdefiniowanie celu rozmowy.
  4. Obietnica płatności – konkretna kwota i czas.
  5. Z kim rozmawiać o płatności?
  6. Przygotowanie do rozmowy – wymówki klienta.

IX. Metody płatności.

  1. Płatność powinna być możliwie najłatwiejsza dla klienta, wybór metod i systemów.
  2. Stosowanie kar finansowych za nieterminową płatność – ustalenie zasad.
  3. Kary jako element negocjacji.

X. Przewaga dzięki należnościom.

  1. Faktoring – zamiana należności na gotówkę.
  2. Wybór ubezpieczenia należności.
  3. Wybór narzędzi monitoringu.
  4. Korzystanie z kancelarii oraz firmy windykacyjnej.

  Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, Twoja firma zmaga się z opóźnieniami w płatnościach, lub szukasz korzystnych rozwiązań finansowych skontaktuj się z nami. Wspólnie zbudujemy kompleksową strategię dla zarządzania należnościami w Twoim przedsiębiorstwie.

masz pytania?

Podaj nr telefonu lub mail, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy: