☰ menu - zakres usług

Zatory płatnicze w przedsiębiorstwie

Opóźnienia płatności w Polskich przedsiębiorstwach, to jedna z największych barier ich rozwoju. Zatory płatnicze według badania Coface, trwające ponad 3 miesiące zgłasza już 28% ankietowanych przedsiębiorstw. Średnie opóźnienie płatności sięga już 62.5 dni. Problem opóźnień w płatnościach dotyka 9 na 10 firm. W związku z tym, nie można liczyć, że uda się uniknąć zatorów płatniczych we własnych przedsiębiorstwie. Są one niestety codziennością biznesu i każde przedsiębiorstwo powinno się do tej sytuacji dostosować.

Zatory płatnicze można zniwelować tylko poprzez kompleksowe działania. W jednym z poprzednich artykułów odpowiadaliśmy na pytanie jak przygotować plan zarządzania należnościami

Przedsiębiorstwo, które systemowo zarządza swoimi należnościami, w każdej sytuacji ma pełną wiedzę o sytuacji swoich kontrahentów, oraz buduje relacje biznesowe pozostając z odbiorcą w stałym kontakcie. Kontrola i przygotowanie pozwalają na spokojne szukanie rozwiązań, w bezpiecznych warunkach stabilnej sytuacji biznesowej.

Najgorsza sytuacja, to konieczność działania pod presją czasu i konieczność gaszenia pożaru. W filmie Hydrozagadka dzielny AS mawiał, że zawsze należy przestrzegać przepisów BHP (zwłaszcza na kolei). Kontrola nad należnościami przedsiębiorstwa to jeden z elementów BHP w życiu firmy. Jeśli nie mamy wytyczonej drogi ewakuacyjnej i nie wiemy gdzie są gaśnice, z pewnością przegramy.

Świadomość tego, że prawie na pewno w firmie, działającej w otoczeniu B2B z odroczonymi terminami płatności, wystąpią zatory płatnicze, sprawia że rozwiązaniach najlepiej rozmawiać, zanim pojawią się problemy.

Zewnętrzne rozwiązania, które pomagają w problemach z zatorami płatniczymi to:

  1. Faktoring, czyli usługa pozwalająca uzyskiwać gotówkę z wystawionych faktur natychmiast po ich wystawieniu. Pozwala to firmie rozwijać się, również kiedy musi stosować długie terminy płatności. Daje także wymierną przewagę i partnera w ściąganiu niespłaconych należności, lub rozwiązuje problem nierzetelnych płatników w przypadku faktoringu pełnego.
  2. Monitoring należności – działania przypominające o zbliżającym się terminem płatności, oraz administrowanie nimi można prowadzić samodzielnie, lub w przypadku niedoborów kadrowych zlecić to zadanie wyspecjalizowanej w firmie.
  3. Profesjonalna windykacja B2B – warto korzystać w tym zakresie z wyspecjalizowanych w odzyskiwaniu wierzytelności biznesowych firm windykacyjnych. Szczególnie na rynku, w którym pogarsza się kondycja przedsiębiorstw oraz rosną zatory płatnicze. O odzyskaniu należności będzie decydował przede wszystkim czas działania.
  4. Ubezpieczenie należności – dobrze dobrana polisa ubezpieczeniowa, pozwala chronić firmę przed ryzykiem niewypłacalności dłużnika.

Wybierając rozwiązania dla swojej firmy, warto posłużyć się wiedzą i doświadczeniem sprawdzonego partnera biznesowego. Jak zawsze zachęcamy do kontaktu, firmy zainteresowane rozwiązaniami w zakresie zarządzania należnościami oraz pozyskiwaniem kapitału.

Zespół Service Factor

masz pytania?

Podaj nr telefonu lub mail, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy: